حسب ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار ،در مجمع صرفآ باحضور ۱۵ نفر از سهامداران برگزار خواهد شد ،لذا با تشکر از ديگر سهامداران محترم درخواست مي گردد ضمن مشاهده همزمان جلسه مجمع از طريق لينک اينستاگرام (sabet-fariman) سوالات و نظرات خود را مطرح کرده تا نسبت به پاسخگويي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.