آقای شکوری مقدم پور به عنوان مسئول پاسخ گویی به سوالات سهامداران محترم می باشد.

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۶۲۳۰۷۷

 

لینک به صفحه بورس

سهامداران عمده