تهیه چغندر و امور بهره برداری :

برای تهیه چغندر پنجاه و پنجمین بهره برداری در سال ۱۳۹۲ ، از تاریخ ۹۱/۱۱/۱۶ کار انعقاد پیمان کشت چغندر در کارخانه قند فریمان شروع و در مجموع با تعداد ۹۰۸ نفر چغندر کار در چهار حوزه چغندر کاری کارخانه، به میزان ۷۳۱۲۰ تن در ۱۶۶۵ هکتار قرارداد کشت منعقد گردید.

با توجه به افزایش ۵/۲۸ درصدی قیمت خرید تضمینی چغندر نسبت به سال گذشته ( هر تن ۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال با عیار ۱۶ ) و نیز تصویب مبلغ سیصد هزار ( ۳۰۰،۰۰۰ ) ریال بعنوان کمک کرایه تشویقی برای اولین بار در دولت محترم ، ‌به منظور جبران بخشی از هزینه های چغندر قند که بار مالی آن را می بایست کارخانجات متقبل گردند ، معهذا همانطوریکه آمار نشان میدهد ‌هزینه های بسیار بالای این زراعت کماکان یارای رقابت با قیمت بقیه محصولات از جمله سیب زمینی ، گوجه فرنگی و ذرت را نداشته و در سال ۱۳۹۲ با توجه به افزایش قیمت چغندر قند ، شاهد کاهش ۳۰ درصدی پیمان منعقده نسبت به سال قبل آن میباشیم و کماکان کشت های رقیب وضعیت این محصول مهم و صنعتی را تحت الشعاع قرار داده است .
باستحضار میرساند کل میزان پیمان منعقده در سه استان خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۸۷۶،۰۰۰ تن در سطح ۲۱،۰۰۰ هکتار بوده و این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ این میزان علیرغم افزایش قیمت چغندر ، به ۷۶۶،۰۰۰ تن در سطح ۱۸،۰۰۰ هکتار تقلیل پیدا نموده است ، که این خود گواهی است بر و ضعیت کشت این محصول استراتژیک .
علی ایحال ضرورت تدوین یک برنامه جامع و منطقی حمایتی از چغندر کاران در شرایط حاضر توسط مسئولین
وزارتخانه های مرتبط شدیداً احساس میگردد . چرا که با توجه به توان بسیار محدود کارخانجات ، می بایست چتر حمایتی
به گونه ای عملیاتی گردد که چغندر کار در صحنه کاشت باقی بماند و همیشه بتواند خود را در کنار کارخانه احساس نماید . البته در حد امکان کارخانه قند فریمان علیرغم مشکلات فوق العاده زیاد مالی در حد مقدورات تلاش بسیار زیادی در راستای حفظ منافع پیمانکاران خود داشته است .
در سال زراعی گذشته با توجه به بیماری های مهم و اساسی که عامل محدود کننده زراعت چغندر قند محسوب میگردد ، از جمله بیماری رایزومانیا و رایزوکتونیا و نيز آفت نماتد چغندر قند ، با هماهنگی انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران و صدور مجوز واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تمام کارخانجات ، همانند گذشته اقدام به واردات بذور مقاوم به این بیماری ها نمودیم . که با برنامه ریزی های مناسب و دقیقی که در بخش کشاورزی کارخانه همه ساله انجام می پذیرد . با توجه به آزمون های خاک و نتایج آن ، کارخانه در سال ۱۳۹۲ تعداد ۴۸۸۵ واحد انواع بذور خارجی مقاوم را در سطح ۱۶۳۰ هکتار از زمین های آلوده و مشکوک به بیماری های فوق ، در بین کشاورزان طرف قرارداد خود توزیع نمود که از همه لحاظ مورد استقبال و رضایتمندی کشاورزان قرار گرفت و در همین راستا ، تعداد ۳۸۰ واحد بذور منوژرم مقاوم تولید داخل و نیز ۹۵۰ کیلوگرم بذر پلی ژرم مقاوم ایرانی و ۹۰۰ کیلوگرم بذر پلی ژرم غیر مقاوم ایرانی نیز با توجه به درخواست کشاورزان و نتایج آزمون خاک د‌ر اختیار ایشان قرار گرفت .

سال۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲
سطح زیر کشت (هکتار)۲۱۹۰۲۹۳۵۲۳۰۴۲۴۲۳۱۶۶۵
راندمان در هکتار چغندر - %۳۶/۷۳۳۸/۱۹۳۶/۹۸۴۰/۷۳۴۷/۹۷