محصولات عمده شرکت شامل موارد زیر می باشد:

۱- قند

Cube2-2

Cube1-2

۲- شکر

شکر بسته یک کیلوگرمی :

WhiteSugar1-2شکر بسته ۹۰۰ کیلوگرمی :

WhiteSugar2-2

 

۳- تفاله خشک

 Tofal