All posts by: admin

About admin

امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ با یاری خداوند و همت کلیه مسئولین و کارکنان کارخانه و حضور مسئولین شهرستان فریمان ، تحویل چغندر آغاز گردید.

بدینوسیله به اطلاع میرساند کارخانه قند فریمان از تاریخ ۶ مهرماه تحویل چغندر را آغاز خواهد کرد. پیمانکارانیکه تا تاریخ ۱۵ مهرماه ، صددرصد تعهد خود را تحویل نمایند حداکثر تا ۴۸ ساعت تسویه حساب خواهند شد.