اخبار شركت

13دسامبر 2021

با همت کشاورزان و پیمانکاران پر تلاش و مسئولین و کارکنان کارخانه ، تحویل چغندر از مرز ۱۳۰ هزار تن گذشت.

28سپتامبر 2021

امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ با یاری خداوند و همت کلیه مسئولین و کارکنان کارخانه و حضور مسئولین شهرستان فریمان ، تحویل چغندر آغاز گردید.

19سپتامبر 2021

بدینوسیله به اطلاع میرساند کارخانه قند فریمان از تاریخ ۶ مهرماه تحویل چغندر را آغاز خواهد کرد. پیمانکارانیکه تا تاریخ ۱۵ مهرماه ، صددرصد تعهد خود را تحویل نمایند حداکثر تا ۴۸ ساعت تسویه حساب خواهند شد.