اخبار

11اکتبر 2019

بدینوسیله به اطلاع میرساند کارخانه قند فریمان از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ آماده تحویل چغندر از پیمانکاران محترم می باشد.