سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱% سهام شرکت  بشرح جدول زیر است :

براي اطلاع از سهامداران عمده به تاريخ روز به منوي (امورسهام/ نماد در بورس) مراجعه كرده و از داخل سايت باز شونده ، منوي سهامداران را انتخاب نماييد.

 

ردیف نام سهامدارمنتهی به ۳۱ تیر۹۹
تعداد سهام(میلیون)درصد
1شركت سرمايه گذاري سليم-سهامي عام124019.190
2شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام)1512.340
3BFMصندوق س.اختصاصي بازارگرداني پاداش.پ.پ 711.090