با همت مدیران کارخانه ، مدیر عامل محترم و قائم مقام محترم اجرایی و تلاش و پشتکار پرسنل کارخانه ، بعد از چندین سال توقف تولید قند ، خط تولید پخت قند کله راه اندازی گردید.